นักศึกษาสาวชาวจีน แต่งกลอน-สมการคณิตศาสตร์- บอกรักแฟนหนุ่ม

  เอเจนซี–อู๋ ฮวาเจี๋ย นักศึกษาสาวปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจฉางเจียงในนครอู่ฮั่น พิชิตใจแฟนหนุ่ม รวมทั้งชาวเน็ตในโลกสื่อสังคมออนไลน์ “เวยปั๋ว” (หรือทวิตเตอร์แห่งเมืองจีน) โดยโพสต์ภาพสมการคณิตศาสตร์ ที่เธอเขียนขึ้นมาเพื่อแสดงความรักแก่หนุ่มคนรัก  สื่อจีน ChinaSMACK ได้แปลอธิบายไว้ ดังนี้ INPUT (-∞,+∞) IF(-∞THEN+∞] ELSE+∞) ป้อนข้อมูล (INPUT): คือ ภาษาทางคณิตศาสตร์ “-∞”, “+∞” หมายถึง “ลบไม่รู้จบ” และ “บวกไม่รู้จบ” ตามลำดับ บรรทัดแรกของบทกวีนี้ หมายถึง ช่วงเริ่มต้น (แนะนำตัว) ของความรัก ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีแต่ให้… ถ้า (IF) แสดงเงื่อนไข ดังนั้น บรรทัดที่สองของบทกวี หมายถึง ถ้าฝ่ายหนึ่งทรยศ ซึ่งหมายถึงว่า การให้ คือ “ลบไม่รู้จบ” เช่นนี้แล้ว ฝ่ายหนึ่งก็จะ “ ]” (สัญลักษณ์ ช่วงปิด หมายถึง หยุด) “บวกไม่รู้จบ”… Read More »

ม.รังสิตให้ทุนผลิตครูวิทย์-คณิตเรียนต่อ ป.โทตามโครงการ สควค.

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีความสามารถในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทั้งขณะศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2557 ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อผูกพันทุนโครงการ สควค. มีดังนี้ ก่อนรับทุน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เคมี คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาเอกที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และหากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS 6.0… Read More »

คณิตศาสตร์ กับศิลปะ

ใครจะรู้ล่ะว่า คณิตศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับศิลปะ ตอนนี้คุณคงมีคำถามในใจแล้วว่าคณิตศาสตร์กับศิลปะนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร ศิลปะในคณิตศาสตร์นั้น นับตั้งแต่รูปทรงเลขาคณิต ที่เป็นรูป สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ปริซึม ทรงกระบอก พีรมิด ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม ฯลฯ ที่เรารู้ๆกันก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ครับ เชื่อหรือไม่ว่า ยังมีศิลปะที่ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นอกจากที่ผมยกตัวอย่างไป ดูเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.vcharkarn.com/vcafe/10499

คณิตศาสตร์ กับปรากฎการณ์ธรรมชาติ

คณิตศาสตร์ กับปรากฎการณ์ธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างสรรสิ่งต่าง ๆ ได้ลงตัวอย่างพอเหมาะ ความสมดุลย์ทางธรรมชาติก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งที่ไม่มีชีวิต หากเริ่มต้นจากชีวิตร่างกายของมนุษย์ ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน มี ปอด หัวใจ ตับ ไต ลำไส้ เส้นเลือด ผิวหนัง กลไกการทำงานของร่างกายเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนัก เมื่อพิจารณาจากการศึกษาให้ลึกซึ้งพบว่า ทุกอวัยวะของร่างกายประกอบด้วยเนื้อเยื้อ เนื้อเยื่อเหล่านี้เป็นส่วนประกอบรวมกันเป็นชิ้นอวัยวะ หากพิจารณาพินิจพิเคราะห์เนื้อเยื่อจะปรากฏหน่วยเล็ก ๆ ที่เรียกว่า เซล เซลจึงเป็นส่วนประกอบของมนุษย์ที่เล็ก ๆ สิ่งมีชีวิตอื่นก็เช่นเดียวกันคือประกอบด้วยเซลและผลิตภัณฑ์ประกอบอยู่ในเซล ภายในเซลประกอบด้วยโมเลกุลของสสาร โมเลกุลเหล่านี้จับตัวรวมกันเป็นกลุ่มก้อน และมีอะตอมของสารเป็นส่วนประกอบ ภายในอะตอมมีนิวเคลียส และรอบ ๆ นิวเคลียสมีอิเล็กตรอนวิ่งโคจรรอบ ๆ ส่วนของนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน; การศึกษาของเรากำลังศึกษาในรายละเอียดระดับโมเลกุลมากขึ้น เพื่อให้รู้ถึงความสลับซับซ้อนของร่างกายมนุษย์ที่มีอยู่ การศึกษาของมนุษย์จึงเรียนรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อเปิดเผยความเร้นลับ ขณะเดียวกัน ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม อาศัยแสงแดด อากาศ น้ำ สิ่งที่ อยู่รอบ ๆตัว ที่เรียกว่า… Read More »

แคลคูลัสเบื้องต้น ควรเรียนไว้

แคลคูลัสเบื้องต้น สำคัญหรือไม่สำหรับคุณ? หลายคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญ ก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับการเรียนวิชานี้ แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากพีชคณิต เรขาคณิต และปัญหาทางฟิสิกส์ แคลคูลัสมีต้นกำเนิดจากสองแนวคิดหลัก ดังนี้ แนวคิดแรกคือ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ (Differential Calculus) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลง และเกี่ยวข้องกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น การหา ความเร็ว, ความเร่ง หรือความชันของเส้นโค้ง บนจุดที่กำหนดให้. ทฤษฎีของอนุพันธ์หลายส่วนได้แรงบันดาลใจจากปัญหาทางฟิสิกส์ แนวคิดที่สองคือ แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ (Integral Calculus) เป็นทฤษฎีที่ได้แรงบันดาลใจจากการคำนวณหาพื้นที่หรือปริมาตรของรูปทรงทางเรขาคณิตต่าง ๆ. ทฤษฎีนี้ใช้กราฟของฟังก์ชันแทนรูปทรงทางเรขาคณิต และใช้ทฤษฎีปริพันธ์ (หรืออินทิเกรต) เป็นหลักในการคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร ทั้งสองแนวคิดที่กำเนิดจากปัญหาที่ต่างกันกลับมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง โดยทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสกล่าวว่า แท้จริงแล้วทฤษฎีทั้งสองเปรียบเสมือนเป็นด้านทั้งสองของเหรียญอันเดียวกัน นั่นคือเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่มองคนละมุมเท่านั้น (โดยคร่าว ๆ เรากล่าวได้ว่าอนุพันธ์และปริพันธ์เป็นฟังก์ชันผกผันของกันและกัน). ในการสอนแคลคูลัสเพื่อความเข้าใจตัวทฤษฎีอย่างลึกซึ้ง ควรกล่าวถึงทั้งสองทฤษฎีและความสัมพันธ์นี้ก่อน แต่การศึกษาในปัจจุบันมักจะกล่าวถึงแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ก่อนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากนำไปใช้งานได้ง่ายกว่า อ้างอิง : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA สรุปแล้วเราก็ควรเรียนไว้เป็นพื้นฐานสำหรับแคลคูลัสในระดับมหาลัย

คณิตศาสตร์ กับการเล่นดนตรี

คณิตศาสตร์ ในการเล่นดนตรีนั้นอาจจะดูเหมือนไม่สำคัญ คุณเคยสังเกตุไหมว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นดนตรีนั้นจะเก่งคณิตศาสตร์ ถ้าคุณสังเกตุคุณจะสงสัยว่าทำไม ? ดนตรีช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพและความเป็นตัวตน ทำให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ มีบุคลิกภาพที่ดี ดนตรีช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ ในปัจจุบันการให้เด็กออทิสติกหรือเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ได้ฟังเพลงประเภทต่างๆจะช่วยให้เขาได้ผ่อนคลาย มีความก้าวร้าวทางอารมณ์ลดลง มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นและมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นด้วย ดนตรีช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา มีงานวิจัยมากมายที่ยอมรับว่า ดนตรีสามารถพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ได้ ยิ่งถ้าได้มีการใช้ดนตรีตั้งแต่วัยเด็กด้วยแล้วจะยิ่งเพิ่มศักยภาพของสมองได้มากขึ้นด้วย มีผลการวิจัย (Dr.Thurman) สรุปว่าการที่แม่ตั้งครรภ์ได้ฟังเพลงอย่างสม่ำเสมอทุกวัน จะทำให้ลูกที่คลอดออกมามีพัฒนาการทางร่างกายและไอคิวสมองสูงและมีอารมณ์แจ่มใส อ้างอิงจาก : http://blog.eduzones.com/snowytest/82432 สรุปก็คือ คณิตศาสตร์กับดนตรี พัฒนาไปร่วมกันและพร้อมกันได้ดีนั่นเอง แต่ในสังคมปัจจุบันคนอาจจะมองว่าการเล่นดนตรีเป็นสิ่งที่ไม่มีอนาคต แต่โลกใบนี้ก็ขาดดนตรีไม่ได้ ถึงจะไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ การเล่นดนตรีก็ช่วยพัฒนาสมองการคิดคำนวณทั้งในด้านคณิตศาสตร์และด้านอื่นๆ

คณิตศาสตร์ กับการนอน

คณิตศาสตร์ ในเวลานอนของเรานั้นเราจะต้องคำนวณเวลานอนให้พอดี ว่าตื่นขึ้นมากี่โมงนอนกี่ทุ่ม นอนกี่ชั่วโมงถึงจะพักผ่อนเพียงพอ ความต้องการนอนในแต่ละช่วงอายุนี้ ดูได้จากตารางด้านล่าง อายุหรือสภาวะ ความต้องการการนอนหลับ ทารกเกิดใหม่ (0-2 เดือน) 12-18 ชั่วโมง ทารก (3–11 เดือน) 14-15 ชั่วโมง เด็กวัยหัดเดิน (1–3 ขวบ) 12-14 ชั่วโมง เด็กก่อนวัยเรียน (3–5 ขวบ) 11-13 ชั่วโมง เด็กวัยเรียน (5–10 ปี) 10-11 ชั่วโมง วัยรุ่น (10-17 ปี) 8.5-9.25 ชั่วโมง ผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ 7-9 ชั่วโมง สตรีมีครรภ์ 8 ชั่วโมงขึ้นไป อ้างอิงจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A ขณะหลับ มนุษย์มีการฝัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่รับรู้ได้ของการสัมผัสทางการมองเห็นและเสียง ในลำดับที่ผู้ฝันโดยปกติรับรู้ในฐานะผู้มีส่วนร่วมชัดเจนมากกว่าผู้สังเกต ฝันถูกกระตุ้นโดยพอนส์และส่วนมากเกิดขึ้นในการนอนหลับระยะ REM การอดนอนหรือนอนไม่เพียงพอ ที่เรียกว่า “หนี้การนอนหลับ” (sleep… Read More »

คณิตศาสตร์ กับการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ ใช้แก้ปัญหาอย่างไรนั้น หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ ผมจะอธิบายว่าการแก้ปัญหาของแต่ละคนนั้น ใช้วิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันอย่างเช่น เราจะเดินไปตลาดที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในทางปกติเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออก 3 เมตร และทิศเหนือ 4 เมตร ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน เช่น นายA ใช้วิธีการแก้ปัญหาจาก ปิทาโกรัส ซึ่งถ้าเดินไปตามทางปกติ นายA ก็จะต้องเดินเป็นระยะทาง 7 เมตร แต่ถ้ายนายA ใช้ ปิทาโกรัส จากระยะทาง 3+4 เมตร ก็จะเหลือแค่ 5 เมตร โดยคำนวณจาก ทางลัดยกกำลังสอง = ทางเดินในแต่ละทิศยกกำลังสอง สรุปเป็นสูตรจะได้ว่า c² = a² + b² ถ้าลองแทนค่าในสูตรจะได้ c² = 3² + 4² ซึ่งจะเท่ากับ 9+16 = 25 จากนั้นก็นำ 25 ไปถอดราก หรือที่เราเรียกว่า สแควรูท จะได้… Read More »

cloudmath คืออะไร

cloudmath เทคโนโลยีสมัยใหม่จากเว็บ c-math สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ ใช้งานได้สะดวกสะบาย เข้าใจง่าย โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน ด้วยรูปแบบ cloudmath ของเรา ช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นได้เข้าใจหลักการคิดของคณิตศาสตร์ ได้ดีกว่าวิธีทำความเข้าใจกับเนื้อหาโดยตรง ประหยัดเวลา ทำให้มีเวลาทำอย่างอื่นมากมาย cloudmath เป็นรูปแบบคณิตศาสตร์ ที่มองเห็นแต่จับต้องไม่ได้ เหมือนเมฆ เป็นที่มาของ c-math ที่ย่อมาจาก cloudmath ทำให้มีจินตนาการต่างๆ โดยนึกคิดคำนวณเป็นภาพ และถ้าเกิดปัญหาคิดไม่ออก ท่านนึกถึง ก้อนเมฆท่านก็จะนึกถึง c-math

เกมส์คณิตศาสตร์ กับ c-math

เกมส์คณิตศาสตร์ ของเราจะปรับปรุงรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัยเหมาะแก่การเล่นในยุคปัจจุบัน อัพเดทข้อมูลคณิตศาสตร์ รวมไปถึงนำระบบ cloudmath มาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มความรู้ให้ผู้เล่น เราจะพยายามหาgraphic สวยๆมาให้เล่น เพือความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ ถ้ามี graphic ที่ดีแล้วจะทำให้ผู้เล่นสนใจในเกมส์คณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น และเพื่อไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางจนเกินไป เราจะเพิ่มความซับซ้อนของเกมให้ยากและน่าเล่น จนลืมกราฟฟิกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ขอบคุณทุกท่าที่ไว้วางใจใช้บริการ เกมส์คณิตศาสตร์ กับ c-math ของเรา